dominacja komunizmu w świecie

Ulubieni komuniści Zachodu

Powyższe materiały to stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU PF 2361/345, IPN BU 2559/19

Zbrodnie wietnamskich komunistów stanowią jedną z przemilczanych kart najnowszej historii. W oczach części światowej opinii publicznej Ho Chi Minh i jego towarzysze urośli do rangi ikon walki z zachodnim kolonializmem i imperializmem. Okrucieństwa, których dopuszczali się w drodze do władzy, podczas jej sprawowania i w trakcie agresji na Wietnam Południowy, bywają bagatelizowane jako uświęcone celem środki lub jako reakcja na brutalne działania władz południowowietnamskich i amerykańskiej armii. Tymczasem dla społeczeństwa Wietnamu, podobnie jak dla innych państw, komunistyczne rządy oznaczały represje i niedostatek, które skłoniły setki tysięcy ludzi do podjęcia ryzyka ucieczki i poszukiwania lepszego życia.