Suplement militarny

Wojna domowa w Hiszpanii stała się poligonem doświadczalnym dla nowych typów broni oraz taktyk, które miały zostać wykorzystane w nadchodzącym konflikcie - II wojnie światowej. Niemal wszystkie mocarstwa doby międzywojennej, wysyłały swój sprzęt oraz doradców, aby na polach bitew sprawdzać ich wartość bojową. Do żołnierzy obu walczących stron trafiły tysiące sztuk wyposażenia z całego świata.

Głównymi krajami wspierającymi Generała Franco była III Rzesza oraz Włochy. Ta pierwsza zorganizowała całą jednostkę wyposażoną w ciężki sprzęt oraz lotnictwo. Niemiecki Legion Condor skupiał się na testowaniu możliwości nowoczesnych myśliwców oraz bombowców, jednak na uzbrojeniu niemieckich "ochotników" znalazła się również broń pancerna.

He - 111 we wczesnej wersji; poniżej myśliwiec Me - 109 w malowaniu Legionu Condor.

Lotnictwo okazało się zabójczo skuteczne, czego powiedzieć nie można było o niemieckich czołgach (głównie Pz I), które okazały się zbyt słabo uzbrojone i opancerzone aby sprostać realiom nowoczesnej wojny.

 

Czołgi Pz I w barwach wojsk Generała Franco; Załoga składała się z kierowcy oraz dowódcy obsługującego uzbrojenie, które stanowiły jedynie dwa karabiny maszynowe MG 13 kal. 7,92 mm.

 

Dostarczane licznie przez ZSRS czołgi T-26 oraz maszyny z rodziny BT (głównie BT-2 oraz BT-5) górowały nad panzerami uzbrojeniem (armaty p-panc 37 oraz 45 mm). Czołgi nie mogły jednak sprostać nowoczesnemu lotnictwu. Niemcy wyciągnęli z tego faktu wnioski projektując i wprowadzając na uzbrojenie nowe lepsze typy pojazdów (Pz III i Pz IV, początkowo w wersjach z podziałem na tzw. czołgi myśliwskie i wsparcia), strona sowiecka zignorowała natomiast zagrożenie jakie stanowią bombowce, co miało zemścić się na RKKA w 1941 roku.

Głównym dostawcą broni oraz "doradców" dla strony republikańskiej był Związek Sowiecki. Rząd Republiki Hiszpańskiej zgodny ideologicznie z ZSRS, jeszcze na początku wojny domowej dokonał transferu niemal całych zapasów złota stanowiącego fundamenty hiszpańskiego systemu walutowego do Rosji. W zamian miano dostarczyć wojskom republikańskim odpowiednie uzbrojenie oraz wsparcie ochotników. Do Hiszpanii trafiły więc czołgi T-26 oraz BT-2 i BT-5, jak również duże ilości broni strzeleckiej.

Sowiecki czołg T-26, "inspirowany" brytyjskimi czołgami lekkimi Vickers E, wprowadzony do produkcji w 1931 roku.

 

Pod egidą Związku Sowieckiego zorganizowana też tzw. Brygady Międzynarodowe, w skład których wchodzili lewicowi ochotnicy z całego świata. Standardową praktyką podczas rekrutacji do tej organizacji była konfiskata paszportów (i innych dokumentów), które następnie przez lata wykorzystywane były do budowy siatki szpiegowskiej ZSRS na terenie całego świata (jednak głównie europy). Warto również wspomnieć, iż wartość "pomocy" jaką Republice Hiszpanii przekazało ZSRS jest dalece niewspółmierna z wartością przekazanych do Rosji aktywów (jak można się domyślić, Hiszpania już więcej nie zobaczyła swojego złota).

Ciekawy jest również udział polaków w hiszpańskiej wojnie domowej. Poza ochotnikami walczącymi po obu stronach, II RP eksportowała do Hiszpanii również sprzęt wojskowy (głównie samoloty). Polskie konstrukcje lotnicze, a przede wszystkim myśliwce, były bestsellerem lat 30 XX wieku. Samoloty z rodziny PZL, PWS oraz RWD sprzedawały się do wielu krajów Europy. Hiszpania już od 1935 roku składała zamówienia na samoloty RWD-9 oraz PZL 11. Wraz z wybuchem wojny obie strony konfliktu potrzebowały uzbrojenia przyspieszając tym samym formalności związane z zakupem. Pomimo wielu zamówień zrealizowano jedynie kontrakt z firmą PWS, która dostarczyła Frankistom samoloty PWS-10.

PWS-10 w malowaniu lotnictwa Frankistów, samoloty te bazowały głównie na lotniskach w Leon, Vigo oraz w Sewilli.

Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku