dominacja komunizmu w świecie

Śmierć Lenina

Sam Lenin, wielki entuzjasta masowego rewolucyjnego terroru, zmarł 21 stycznia 1924 r. Choć nie udało mu się zrealizować podstawowego celu, jakim było rozniecenia rewolucji ogólnoświatowej, zapisał się w historii jako jeden z kontynuatorów teorii Marksa i Engelsa, którą znacząco rozbudował, tak że nosiła ona odtąd nazwę teorii marksizmu-leninizmu. Wyznaczyła ona kierunek rozwoju jego następcom, którzy po klęsce pod Warszawą w 1920 r. zmuszeni zostali do budowy socjalizmu w jednym kraju, mając jednocześnie pełną świadomość, że pokojowe współistnienie państwa socjalistycznego, jakim był proklamowany w 1922 r., w miejsce dawnej Rosji, Związek Sowiecki, z krajami kapitalistycznymi nie jest możliwe.