dominacja komunizmu w świecie

Gospodarcza utopia w praktyce

Zmianę dotychczasowego systemu ekonomicznego wyrażało wprowadzenie „komunizmu wojennego”. Była to praktyczna próba urzeczywistnienia utopijnej wizji stosunków gospodarczych zawartej w teoriach Marksa i Engelsa – nacjonalizacji przemysłu, monopolizacji produkcji, ograniczenia możliwości swobodnego handlu na rzecz państwowej dystrybucji oraz wprowadzenia systemu centralnego planowania. Wyczerpanej Rosji przyniosło to całkowitą katastrofę i pogłębienie gospodarczej zapaści w takiej skali, że pod znakiem zapytania stanęła możliwość eksportu rewolucji poza granice kraju. Wobec tego Lenin zdecydował się na korektę polityki, wprowadzając w życie Nową Ekonomiczną Politykę – NEP, łączącą w sobie cechy gospodarki socjalistycznej i kapitalistycznej. Dopiero to pozwoliło trochę ustabilizować rosyjską gospodarkę, a nawet ją nieco pobudzić.