dominacja komunizmu w świecie

Securitate

Jak każde państwo bloku wschodniego, Rumunia posiadała swoją służbę bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem powstałej w 1948 r. Securitate była „obrona demokratycznych zdobyczy i zagwarantowanie bezpieczeństwa Rumuńskiej Republiki Ludowej przed knowaniami wrogów wewnętrznych i zewnętrznych”. Prowadziła stałą i okresową inwigilację obywateli Rumunii, w której pomagała jej sieć agenturalna: w latach 1967-1972 było to od 83 000 do 118 000 osób. Siejąca strach Securitate była powszechnie znienawidzona przez społeczeństwo.