dominacja komunizmu w świecie

Pitești - piekło na ziemi

„Czarna księga komunizmu” opisuje przerażający proces „reedukacji” i prania mózgów więźniów politycznych w więzieniu Pitești. Powstał tam ruch: Organizacja Więźniów o Przekonaniach Komunistycznych, który miał „nawracać” skazanców na drogę komunizmu. Reedukacja składała się z czterech faz: „demaskowania zewnętrznego” czyli udowodnienia swojej lojalności; „demaskowania wewnętrznego”, gdzie donoszono na osoby, które pomagały skazanemu w więzieniu; „publiczne demaskowanie moralne”, gdzie zmuszano więźnia by szydził i zniesławiał swoje świętości (np. rodzinę, Boga, miłość). Podczas ostatniego etapu kandydat musiał osobiście torturować swojego przyjaciela. Ten bestialski „eksperyment” był prowadzony w więzieniu Pietesti przez dwa lata.