dominacja komunizmu w świecie

Dwie wojny światowe

Królestwo Rumunii w czasie I wojny światowej walczyło po stronie zwycięskich państw Ententy. Uzyskała dzięki temu nowe tereny, tworząc największe w historii państwo (tzw. Wielką Rumunię).  W czasie II wojny światowej, po utracie sporej części terytoriów (przez ultimatum ZSRS i arbitraże wiedeńskie), spadła popularność króla Karola II. Został on zmuszony w 1941 roku do abdykacji i opuszczenia kraju. Jego następcą został jego syn Michał, jednak faktyczną władzę, w sposób dyktatorski, sprawował proniemiecki gen. Ian Antonescu. Rumunia stała się częścią państw Osi. Na wiosnę 1944 r. zawiązał się Blok Narodowo-Demokratyczny, który 23 sierpnia 1944 r. wywołał przewrót polityczny, mający na celu obalenie rządów Antonescu. Zakończył się on sukcesem,  Król Michał powołał rząd, a Rumunia weszła do wojny po stronie aliantów. Zmiana sojuszy nie pomogła: kraj został uznany przez aliantów za strefę wpływów ZSRS.