dominacja komunizmu w świecie

Stalinizm w Polsce

Zwłoki członków oddziału Eugeniusz Lipińskiego ps.

Komuniści od samego początku represjonowali legalną opozycję (Polskie Stronnictwo Ludowe) i ostatecznie doprowadzili do jej całkowitej likwidacji w 1949 r. (de facto straciła na znaczeniu już w 1947 r.) Podziemie niepodległościowe zostało zdziesiątkowane poprzez brutalne represje. Zwalczano również religię i represjonowano duchownych. Społeczeństwo polskie było zastraszone. Aparatbezpieczeństwa tropił wszelkich, rzeczywistych czy też urojonych, wrogów władzyludowej, a zależne od tejże władzy sądy wymierzały im surowe kary (z karą śmierci włącznie). Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego dysponowało całą armią funkcjonariuszy UB oraz rzeszą informatorów, niezbędnych do inwigilacji społeczeństwa na niespotykaną dotąd w Polsce skalę.

Zwłoki Kazimierza Torbicza ps.

W latach 1944-1956 aparat bezpieczeństwa komunistycznego państwa aresztował ok. 300 000 polskich obywateli (najwięcej w 1946 r.), a do 1953 r., „za przestępstwa przeciwko państwu", sądy wojskowe skazały ponad 70 000 osób, w tym od 5 000 do 8 000 na śmierć (w ponad 3 000 przypadkach wyroki wykonano). Szacuje się, że ogólna liczba ofiar komunistycznych z lat 1944-1954 może sięgać nawet 50 000.