dominacja komunizmu w świecie

Likwidacja Komunistycznej Partii Polski

W latach 30. XX w. Stalin, przygotowujący ZSRS do kolejnej światowej wojny, rozpętał za pośrednictwem NKWD i GPU terror niemający dotychczas precedensu w historii Rosji. Czystka dotknęła również samych komunistów, w tym także polskich. W 1937 r. Stalin podpisał wniosek o „oczyszczenie” Komunistycznej Partii Polski. Niemal wszystkich działaczy KPP, którzy przebywali wówczas w ZSRS, uwięziono, zesłano do łagrów lub rozstrzelano. Ostatecznie KPP została rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 r.