dominacja komunizmu w świecie

Antypolskie represje w ZSRR

W latach 30. XX w. przez ZSRS przetoczyła się fala olbrzymich represji wymierzonych w mniejszości narodowe. Największa akcja narodowościowa została wymierzona w ludność polską. Tylko w okresie 1937-1938 z aresztowanych 140 tysięcy Polaków mieszkających w ZSRS eksterminacji poddano 111 tysięcy. Podobnie rozprawiono się z Niemcami Nadwołżańskimi, czy zrzeszonymi w Kominternie działaczami zagranicznych partii komunistycznych.