dominacja komunizmu w świecie

Kryzys gospodarczy

Fatalna polityka gospodarcza nowej ekipy, finansowana z zaciągniętych na Zachodzie olbrzymich kredytów, doprowadziła do poważnego kryzysu. Chwilowa poprawa standardu życia statystycznego Polaka wynikała nie z rozkwitu polskiej gospodarki, a z „przejadania” zachodnich pieniędzy, które kiedyś w końcu trzeba będzie oddać. Od tej chwili PRL była w dużej mierze zależna ekonomicznie od Zachodu, co miało również niebagatelny wpływ na jej politykę.


W roku 1975 USA, Kanada oraz wszystkie państwa europejskie poza Albanią podpisały akt końcowy KBWE. Potwierdzono w nim nienaruszalność granic, wyrażono zgodę na pomoc ekonomiczną ZSRS i krajom odeń zależnym oraz zobowiązano się do przestrzegania praw człowieka. Tym samym ewentualna współpraca gospodarcza państw po przeciwnych stronach „żelaznej kurtyny” uzależniona została od przestrzegania praw człowieka w obozie komunistycznym. W tej sytuacji metody walki z opozycją oraz przywracania porządku w przypadku niepokojów społecznych musiały ulec pewnemu złagodzeniu.