dominacja komunizmu w świecie

Komunistyczna Partia Polski

W listopadzie 1918 r., po 123 latach rozbiorów, Polska odzyskała niepodległość. Sześć tygodni po tym wydarzeniu, w wyniku połączenia polskich radykalnych ruchów lewicowych, powstała Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (od 1925 r. Komunistyczna Partia Polski), która za cel stawiała sobie m.in. likwidację niepodległej Polski poprzez wcielenie jej do państwa bolszewików. Szansa na realizację tych marzeń pojawiła się bardzo szybko, bo już w latach 1919-1920 – polscy komuniści ochoczo wspierali wówczas agresję Armii Czerwonej na Polskę.