dominacja komunizmu w świecie

Pożyteczni idioci

Wypada jeszcze wspomnieć o zagranicznych środowiskach wspierających peruwiańskich terrorystów. Propaganda Świetlistego Szlaku w wielu miejscach na całym świecie trafiła na podatny grunt. W 1984 roku w Londynie powstał Międzynarodowy Ruch Rewolucyjny (Revolutionary Internationalist Movement – MRI). Ruch skupiał partie maoistowskie z całego świata. W 1985 r. w Paryżu odbyła się konferencja MRI, wystosowano płomienny apel o pomoc i pełną solidarność ze Świetlistym Szlakiem. W USA od 1983 r. aktywną działalność prowadził tzw. Komitet Wsparcia Rewolucji w Peru. W wielu krajach Europy Zachodniej powstawały komitety społeczne zwane „Słońce Peru”. Pod ich przykrywką organizowano zbiórki pieniędzy, szerzono maoistowską propagandę, kupowano broń – przemycaną później do Peru. W Brukseli znajdowała się siedziba propagandowej tuby senderystów - miesięcznika „El Diario Internacional”. Szczególnie dużą sympatią cieszyli się maoistowscy terroryści w Danii oraz Szwecji. Po aresztowaniu Guzmana na wielu uniwersytetach na całym świecie wszczęto histeryczną kampanię pod hasłem „Porusz niebo i ziemię w obronie przewodniczącego Gonzalo”.Amnesty International i Human Right Watch wyraziły zaniepokojenie, czy proces Guzmana będzie sprawiedliwy...