dominacja komunizmu w świecie

Wojna domowa 1982-1987

Te same części kraju, które stawiały zacięty opór oddziałom Gwardi Somozy, stały się głównymi punktami oporu przeciwko władzy komunistów w latach „drugiej wojny domowej”. W ciągu ponad dwóch lat 1984-1986 reżim korzystając z pomocy radzieckiej i kubańskiej przeprowadził zorganizowane akcje antypartyzanckie na północy i południu kraju, rozbijając główne siły przeciwników i dokonując licznych zbrodni. W trakcie militarnych operacji w 1985 i 1986 r. armia sandinowska wielokrotnie naruszała integralność granicy Kostaryki i Hondurasu. W 1987 r. wraz z pierestrojkowym wygaszaniem Zimnej Wojny, reżim Ortegi zgodził się na rozpoczęcie procesu pokojowego w Nikaragui. W wyniku porozumień pomiędzy opozycją a sandinistami zezwolono na działalność opozycji, wypuszczono 2 tys. więźniów politycznych (ponad 1 tys. był przetrzymywany aż do 1990 r.), ukrócono najbardziej drastyczne środki represyjne. W 1990 r. prezydentem kraju została wybrana Violetta Chamorro, a sandiniści aż do 2006 r. znajdowali się w opozycji politycznej. W chwili obecnej stanowią poważną siłę polityczną w Nikaragui.