dominacja komunizmu w świecie

Powstanie Pathet Lao

Powstała w 1930 r. Komunistyczna Partia Indochin skupiała głównie wietnamczyków. Rolniczy Laos nie posiadał grup społecznych, dla których komunistyczna ideologia byłaby atrakcyjna. Ponad 90% populacji kraju stanowili chłopi posiadający ziemię na własność. Partii udało się pozyskać jedynie niewielką grupę nauczycieli i urzędników. Jednakże walczący z francuzami wietnamscy komuniści stanowili naturalnego sojusznika dla antykolonialnych ruchów w Laosie. Wydatnie przyczynili się do tego agenci Viet Minhu których liczba gwałtownie zaczęła rosnąć (z ok. 500-700 agentów w 1946 r. do ok. 17 tys. w 1953 r.)

Działająca na emigracji Lao Issara, targana wewnętrznymi sporami, rozpada się w 1949 r., a Tia Souphanouvong przedostaje się do Wietnamu, aby tam u boku Ho Chi Minha podjąć walkę z Francuzami. Podczas Kongresu Delegatów Ludowych w 1950 r. została powołana Neo Lao Issara, zwana potocznie Pathet Lao. Dla celów propagandowych nowo powołana organizacja przedstawiała się jako siła antyfrancuska, pomijając wszelkie odniesienia ideologiczne. Równolegle w Wietnamie zaczęły powstawać pierwsze oddziały partyzanckie wzorowane na Viet Minhie, które przeprowadzały niewielkie akcje przeciw oddziałom francuskim na pograniczu Wietnamu i Laosu.