dominacja komunizmu w świecie

Represje po powstaniu

Jeszcze w trakcie walk władzę w Budapeszcie przejął Rewolucyjny Rząd Robotniczo-Chłopski pod przewodnictwem Jánosa Kádára (z nadania Moskwy). Rozpoczął się okres represji wobec osób związanych z powstaniem.

22 listopada aresztowano Nagya i jego towarzyszy, którzy wcześniej ukrywali się na terenie ambasady jugosłowiańskiej a opuścili azyl, posiadając gwarancję bezpieczeństwa od Kádára. Zakazano zebrań publicznych, przeprowadzano masowe aresztowania, wykonywano wyroki śmierci. Około 200 000 osób uciekło za granicę, a represje dotknęły ponad 100 000 osób. Liczbę skazanych na śmierć szacuje się na 800 osób, z czego wykonano niecałe 300 wyroków. 20 000 osób znalazło się w więzieniach, 15 000 w obozach pracy, 10 000 przesiedlono. Skazano na śmierć i wykonano wyrok na Imre Nagym, na co naciskała Moskwa.