dominacja komunizmu w świecie

Sytuacja przed powstaniem

Śmierć Stalina spowodowało złagodzenie polityki w państwach satelickich ZSRS. Premierem na Węgrzech w czerwcu 1953 roku został Imre Nagy. Jego expose zawierało hasła, które chciało usłyszeć społeczeństwo: podniesienie poziomu życia, zwiększenie produkcji artykułów konsumpcyjnych. Jednak „twardogłowi” komuniści nie chcieli liberalnych zmian, poza tym wciąż dużą część władzy sprawował Rákosy. Oskarżono Nagyego o „prawicowe odchylenie”, w kwietniu 1955 pozbawiono go urzędów partyjnych i państwowych a w listopadzie tego samego roku wyrzucono z partii. Zmiany jednak wydawały się nieuchronne, zwłaszcza po wygłoszeniu słynnego referatu Chruszczowa z lutego 1956, w którym potępiał on politykę Stalina.

Dużą rolę w sytuacji na Węgrzech odegrały też wypadki w Polsce (poznański czerwiec 1956, dojście do władzy Gomułki). Związek Młodzieży Pracującej im Petófiego, zrzeszający młodych intelektualistów, zażądał likwidacji cenzury i ustąpienia Rákosiego. Ten rozwiązał Klub, oskarżył Nagya o spisek i żądał aresztowania 400 „spiskowców”. To przelało czarę goryczy, również na Kremlu. W lipcu zmuszono go do odejścia ze stanowiska, po czym wyjechał do ZSRS, gdzie zmarł w 1971 roku