dominacja komunizmu w świecie

Po odzyskaniu niepodległości

Jak wspomniano, reformatorskie skrzydło Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej utworzyło Węgierską Partię Socjalistyczną. Współrządziła w dwóch parlamentach, a w latach 2008-2010 sama była partią rządzącą. Co interesujące, została ona w 2012 r. uznana przez Zgromadzenie Narodowe (głosami rządzącego Fideszu) za organizację przestępczą (ponieważ jest spadkobierczynią zbrodniczego reżimu komunistycznego). Obecnie WPS dalej zasiada w ławach parlamentu jako partia opozycyjna. Oskarża się ją o wzrost zadłużenia państwa i fatalną sytuację gospodarczą państwa, poprzez prowadzenie błędnej polityki w latach, gdy rządziła krajem (2002-2010). Właśnie zła sytuacja ekonomiczna na Węgrzech pozwoliła wygrać w 2010 r. wybory Fideszowi, który zdobył samodzielną większość w parlamencie i wciąż pozostaje przy władzy (w 2017 roku).

Rozliczanie przeszłości i sama historia jest przedmiotem wielu sporów na Węgrzech. Np. podczas pierwszego okresu rządów Orbana (1998-2002) utworzono Dom Terroru: muzeum, które opisuje historię Węgier podczas dwóch totalitaryzmów. Jest ona  krytykowana przez niektórych historyków, m.in. dlatego, że nie opisuje odpowiednio okresu współpracy z nazistowskimi Niemcami czy współudziału w holokauście.

Zawiłe losy Węgier są bez wątpienia niezwykle interesujące. Dodatkowo takie osoby jak Horthy czy Kádár trudno jednoznacznie ocenić. Wywołują one skrajne emocje, przez co rozliczenie XX wieku na Węgrzech będzie długotrwałym procesem.