dominacja komunizmu w świecie

Skutki komunizmu we wschodnich Niemczech

Po upadku muru berlińskiego na zachód wyemigrowało około 400 000 osób. Ze względu na nierentowność wschodnioniemieckiej gospodarki, po zjednoczeniu i przyjęciu wspólnej waluty, nastąpiło pogorszenie się sytuacji we wschodnich landach, czyli w dawnej NRD. Upadały firmy, około milion osób utraciło pracę, bezrobocie sięgało w 1997 r. około 17%, a w 2005 - rekordowe 18,8% (obecnie oscyluje w granicach 10%). Sytuacja się poprawiła po 2006 r., jednak landy wschodnie utrzymują się na poziomie 67% PKB zachodniej części kraju.