dominacja komunizmu w świecie

Początek przemian

W 1971 r. Walter Ulbricht zrezygnował z funkcji przewodniczącego SED. Jego następcą został Erich Honecker, wokół którego rozpoczęto tworzenie tzw. kultu jednostki. Jakkolwiek sytuacja gospodarcza NRD była zdecydowanie lepsza, niż w innych państwach bloku wschodniego, to znacznie odbiegała ona od poziomu życia w RFN. Mimo to zastraszone społeczeństwo nie zdobyło się na sprzeciw podobny do tego w Polsce, na Węgrzech czy Czechosłowacji. Przypadki antykomunistycznych manifestacji były odosobnione. Można wśród nich wymienić dwa wydarzenia z 1976 r.: samospalenia pastora Oskar Brüsewitza oraz protesty intelektualistów w związku z uniemożliwieniem powrotu do NRD znanego barda Wolfa Biermanna. Głównym symbolem kontestacji systemu komunistycznego były wciąż podejmowane ucieczki na Zachód.