dominacja komunizmu w świecie

Dwa państwa niemieckie

Zarówno NRD, jak i RFN uważały, że to one są upoważnione do samodzielnego wypowiadania się w imieniu Niemiec. Powodowało to sporo komplikacji na arenie międzynarodowej i komplikacji dotyczących np. uznania granic z sąsiadami czy podpisywania traktatów pokojowych. Do wzajemnego uznania się oby państw doszło dopiero w grudniu 1972 r., kiedy to podpisano układ o podstawach stosunków między NRD i RFN. Niecały rok później oba państwa zostały członkami ONZ.