dominacja komunizmu w świecie

Mur berliński

Przełom lat 50/60ych był okresem szczególnego napięcia w zimnej wojnie. W 1958 r. Nikita Chruszczow zażądał wycofania sił amerykańskich, francuskich oraz brytyjskich z terytorium Berlina. Było ono spowodowane m.in. pogarszającą się sytuacją demograficzną w NRD - po podziale Berlina ponad 3 miliony Niemców uciekło na stronę zachodnią, nie chcąc żyć w kraju komunistycznym. Rozmowy na linii ZSRS-USA nie doprowadziły do porozumienia, wobec czego w 1961 r. Chruszczow ponownie wystosował ultimatum dot. wycofania sił zachodnich, które USA odrzuciło. NRD odpowiedziało rozpoczęciem 13 sierpnia 1961 budowy muru berlińskiego, jednego z najbardziej wymownych symboli zimnej wojny. W kolejnych latach zginęło wiele osób, które próbowały przedostać się na drugą stronę muru (często zostały zastrzelone przez strażników).