dominacja komunizmu w świecie

„Czarna Sobota” – likwidacja zaplecza monarchii

12 września 1974 r. oddział wojska wysłany przez Derg dokonał aresztowania cesarza Hajle Syllasje I i wszystkich członków rodziny cesarskiej. Cesarza zamknięto w odosobnieniu. W tym samym czasie ogłoszono jego detronizację oraz przejecie pełnej władzy w kraju przez juntę wojskową Komitetu Koordynacyjnego Sił Zbrojnych. Cesarz stał się więźniem w Addis Abebie. 23 listopada 1974 r. w sobotę, nazwaną później "czarną", Derg wydał decyzję o natychmiastowej likwidacji 60 wysokich szarżą oficerów armii, w tym cesarskiego wnuka admirała Eskindera Destę oraz dwóch poprzednich premierów. W stolicy kraju rozpoczęły się polowania na „monarchistów”, dotykające rodziny byłych urzędników cesarskich, przedstawicieli kościoła prawosławnego i rodzin związanych z feudalną strukturą społeczną. Przedstawiciele rodziny cesarskiej znaleźli się w stołecznym więzieniu Kerchele (przebywali w nim do 1989-1990 r.). Legalna władza cesarska nieformalnie spoczęła w rękach przebywającego w Europie księcia Asfa Wossena Asserate, nieuznawanego przez Derg i pozbawionego poparcia międzynarodowego.

28 sierpnia 1975 r. oficjalne media etiopskie podały wiadomość o śmierci „byłego monarchy” z powodu „niewydolności oddechowej”, następującej jako efekt powikłania pooperacyjnego. Lekarz cesarza prof. Asrat Woldeyes odrzucił rządową wersję zgonu monarchy i zaprzeczył jakimkolwiek powikłaniom operacyjnym, za co ostatecznie trafił na wiele lat do więzienia. W powszechnym mniemaniu Etiopczyków oficerowie Dergu zadecydowali o uduszeniu etiopskiego cesarza. Nie zgodzono się na sekcję i oficjalny pochówek państwowy. Ciało zostało potajemnie pochowane. W 1992 r. odnaleziono szczątki cesarskie na terenie kompleksu pałacowego w Addis Abebie, ukryte pod grubą betonową płytą w miejscu, w którym znajdował się wcześniej dół kloaczny.