Kuba Fidela Castro

Powyższe materiały to stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU 03164/3

W 1961 roku Lydia Peacuterez obchodziła 25 urodziny. Niestety następnych miała nie dożyć. Została aresztowana bez postawienia konkretnych zarzutów. Spodziewała się dziecka, była w ósmym miesiącu ciąży. Strażnik więzienny brutalnie ją zaatakował, kopał po brzuchu. Lydia straciła dziecko i pozostawiona bez opieki medycznej wykrwawiła się na śmierć. Jest rok 1980, pięćdziesięciu sześciu Kubańczyków, w tym czwórka dzieci, w akcie desperacji uprowadza wysłużony statek wycieczkowy. Chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, zamierzają nim dopłynąć aż na Florydę. Mają już dosyć życia na „rajskiej wyspie”. Kubańskie lotnictwo na rozkaz Raula Castro – brata Fidela, pozbawia ich wszelkich złudzeń. Statek zostaje ostrzelany, po kilku minutach tonie, a wszyscy pasażerowie giną. Wydarzenia te zostaną później nazwane „masakrą na rzece Canimar”. Projekt „Prawda i Pamięć o Kubie” (http:cubaarchive.org) udokumentował dotychczas ponad dziesięć tysięcy zabójstw popełnionych przez funkcjonariuszy komunistycznego reżimu Fidela Castro. Podobnie jak w przypadku większości czerwonych dyktatur, trudno jest ustalić precyzyjną liczbę ofiar kubańskiej wersji komunizmu. Ostrożne szacunki mówią co najmniej o 20-25 tysiącach ofiar śmiertelnych systemu terroru i represji. Ponad 100 tysięcy osób było przetrzymywanych w licznych obozach i więzieniach. Tysiące Kubańczyków zginęło podczas prób ucieczki do USA. Ustanowiony w 1959 roku system trwa do dzisiaj. El Comendante, rządząc przez 49 lat na Kubie, stał się jednym z najdłużej sprawującym władzę dyktatorów na świecie. Jego śmierć 25 listopada 2016 roku w najbliższym czasie pewnie niewiele zmieni. Schedę po nim objął Raul Castro, bezpośrednio odpowiedzialny za wiele popełnionych zbrodni.

Powyższe materiały to stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU 03164/3

Nadal trwają prześladowania opozycjonistów, panuje pełna cenzura, jedyną legalną partią jest partia komunistyczna. Sytuacja na Kubie daleko odbiega od dość nostalgicznego, ale raczej sympatycznego wizerunku Hawany, przedstawionego w filmie Wima Wendersa pt. „Buena Vista Social Club”. Trzeba pamiętać, że ten ceniony w świecie reżyser w młodości przez wiele lat był zagorzałym zwolennikiem zachodnioeuropejskich lewackich terrorystów oraz marksistowskich idei.

Liczba ofiar

Liczba ofiar komunistycznego reżimu na Kubie jest trudna do dokładnego oszacowania. Wpływ na to ma głównie totalna cenzura oraz blokada informacyjna panująca na wyspie. Wysiłek określenia skali terroru oraz represji został podjęty przez liczne organizacje kubańskich emigrantów, którym udało się zbiec do Stanów Zjednoczonych. Dotychczas udało się udokumentować przypadki ponad 10 tysięcy zabójstw politycznych. Co najmniej 5 tysięcy osób zostało rozstrzelanych w 1959 roku, bezpośrednio po przejęciu władzy przez Castro i jego popleczników. W latach 60. ofiarami egzekucji wykonanych przez komunistycznych katów padło od 7 do 10 tysięcy ludzi. Do więzień i obozów pracy w różnych okresach trafiło do 100 tysięcy Kubańczyków. Ofiary śmiertelne tej formy represji można liczyć w tysiącach (dotychczas udokumentowano 2199 ofiar). Wielu przeciwników reżimu zdecydowało się na walkę z bronią w ręku. Największe rozmiary ruch powstańczy osiągnął w górach Escambray. Ciężkie starcia, w trakcie których władza wykorzystywała wszelkie dostępne środki, w tym broń pancerną oraz artylerię, trwały przez 5 lat. To kolejne tysiące ofiar. Odziały wierne Castro przeprowadziły szereg krwawych akcji pacyfikacyjnych oraz masowe deportacje ludności wiejskiej. Osobną kategorię ofiar stanowią ci, którzy podjęli desperackie próby ucieczki z Kuby. W tym przypadku bardzo ostrożne szacunkowe dane mówią o 50-70 tysiącach osób, które poniosły śmierć próbując przedostać się przez Cieśninę Florydzką do Stanów Zjednoczonych. Wielu utonęło, gdy ich prowizoryczne łodzie uległy zniszczeniu przed dotarciem do celu. Znaczna część została zabita w trakcie interwencji kubańskiego lotnictwa bądź marynarki wojennej. Organizacje kubańskich emigrantów prowadzą systematyczne badania (m.in. w ramach projektu Cuba Archive) mające na celu ustalenie ostatecznej liczby ofiar komunistycznego reżimu na Kubie pod rządami Fidela Castro. Z efektami ich pracy można zapoznać się m.in. na stronie http:cubaarchive.org

Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku