Fidel Castro

Dyktator Kuby przyszedł na świat 13 sierpnia 1926 roku w Biranie – niewielkim miasteczku leżącym na wschodzie wyspy. Jego ojciec, Angelo Castro y Argiza, był hiszpańskim imigrantem. Na wyspie stał się jednym z wielkich posiadaczy ziemskich i zajmował się bardzo dochodową uprawą trzciny cukrowej. Pochodząc z dobrej rodziny, Fidel Castro odebrał solidne wykształcenie. Ukończył prestiżową szkołę jezuicką El Colegio de Belen w Hawanie. Następnie studiował na stołecznym uniwersytecie, gdzie kształcił się na adwokata. W roku 1950, wraz z dwójką znajomych, założył własną kancelarię adwokacką.

Powyższe materiały to stopklatki z filmu o sygn. IPN BU 03164/3

W 1952 roku doszło na Kubie do bezkrwawego zamachu stanu gen. Fulgencia Batisty. Fidel Castro znalazł się w opozycji do nowego dyktatora. Uważał, że władza przejęta siłą musi zostać siłą obalona. Rozpoczął więc tworzyć bojówki pod swoim przywództwem. Początek rewolucji Fidela Castro datuje się na 26 lipca 1953 roku, kiedy grupa 140 osób przeprowadziła nieudany atak na koszary i arsenał broni w fortecy Moncada w Santiago de Cuba. Rebeliantów pojmano.

Za próbę zamachu stanu skazano Castro na 15 lat więzienia, jednak już w maju 1955 roku odzyskał on wolność na mocy amnestii politycznej. Po wyjściu z więzienia wyruszył na emigrację do Meksyku, gdzie założył własną organizację polityczną pod nazwą Ruch 26 Lipca (M-26-7). Jego najbardziej zaufanymi ludźmi byli m.in. brat Raul oraz Ernesto Che Guevara.

25 listopada 1956 roku na pokładzie statku Granma grupa rebeliantów, zebrana wokół Castro, rozpoczęła atak na Kubę w celu przejęcia władzy. Operacja okazała się totalną klęską. W walkach z siłami rządowymi rebelianci ponieśli olbrzymie straty. Castro, wraz z jedenastoma ocalałymi, wycofał się w góry Sierra Maestra, gdzie kontynuował walkę i werbunek do swojej armii.

Castro szybko zyskał zaufanie wśród żyjącej niezwykle skromnie miejscowej ludności. Uwierzyli oni w piękne hasła rewolucyjne: dostęp do powszechnej edukacji, opieki zdrowotnej i elektryczności. Armia rewolucjonistów Castro rozrastała się i zaczęła zadawać straty siłom rządowym. 1 stycznia 1959 roku generał Batista uciekł z wyspy. Już wkrótce jednak Kubańczycy mieli przekonać się, że równość i braterstwo były jedynie szczytnymi hasłami. W rzeczywistości do władzy doszedł dyktator znacznie gorszy niż gen. Batista.

Powyższe materiały to stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU PF 2361/345; IPN BU 03202/22

Pomimo że Fidel Castro oficjalnie nie stał na czele rządu, w rzeczywistości to właśnie od niego pochodziły wszystkie decyzje. Nowym prawem stało się 1500 ustaw rewolucyjnych. Nad ich wykonywaniem czuwały Rewolucyjne Siły Zbrojne, policja polityczna nazywana G-2, tajne służby DGI oraz Komitety Obrony Rewolucji.

Castro rozpoczął swoje rządy od likwidacji wszelkich przeciwników politycznych, przede wszystkim dawnych współpracowników Batisty. Codziennością stały się egzekucje i aresztowania. W kraju zapanował terror. Castro mawiał: „Nie ma ludzi neutralnych, istnieją tylko zwolennicy rewolucji lub wrogowie”. Wszystkie opozycyjne gazety i rozgłośnie radiowe zlikwidowano, a rząd wprowadził cenzurę, przydzielając papier jedynie dziennikarzom sprzyjającym reżimowi.

Powyższe materiały to stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU PF 2361/345; IPN BU 03202/22

Wszelkie zło przypisywano amerykańskiemu imperializmowi. Pod tym hasłem przeprowadzono nacjonalizację własności prywatnej, w tym wielkich przedsiębiorstw należących do obywateli USA.

Stany Zjednoczone starały się obalić reżim Fidela Castro szkoląc, a następnie wysyłając na wyspę ponad tysiąc emigrantów kubańskich. W Zatoce Świń doznali prawdziwej klęski. Armia wierna Fidelowi w ciągu 48 godzin rozprawiła się z przeciwnikami.

Walcząc przeciwko Stanom Zjednoczonym, Castro rozpoczął bliską współpracę gospodarczą ze Związkiem Sowieckiem. Rozmieszczenie głowic nuklearnych na Kubie w 1962 roku rozpętało największy w dziejach zimnej wojny kryzys nuklearny.

Po chwilowej prospericie gospodarka stoczyła się na dno. Obywatele musieli przyzwyczaić się do reglamentacji podstawowych artykułów żywnościowych. W kraju narastała bieda. Społeczeństwo stało się uboższe niż przed rewolucją Castro.

Niezwykle dramatycznie przedstawiała się kwestia emigracji. Brat Fidela, Raul, jako minister obrony wydał rozkaz strzelania do uciekających z wyspy Kubańczyków. Statki marynarki wojennej taranowały łodzie uchodźców płynące w stronę wybrzeży USA. W hekatombie brały udział także siły powietrzne Kuby, które masakrowały bezbronnych uciekinierów.

Fidel Castro zmarł w 2008 roku. Władzę w państwie do dziś sprawuje jego młodszy brat – Raul. W ciągu czterdziestu dziewięciu lat reżim Castro pozbawił życia kilkanaście tysięcy mieszkańców Kuby, a blisko sto tysięcy osób wtrącono do obozów i więzień. Do dziś na zesłaniu żyje ponad 20 % Kubańczyków, czyli blisko dwa miliony obywateli. Pomimo śmierci Fidela Castro, jego reżim trwa nadal.

Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku