dominacja komunizmu w świecie

Rozbiór Czechosłowacji i wojna

We wrześniu 1938 r., ulegając presji Hitlera, cztery państwa – Niemcy, Włochy, Francja i Wielka Brytania – podpisały tzw. układ monachijski, na mocy którego duża część ziem czechosłowackich zostało przyłączonych do Niemiec. Rozpoczął się proces upadku Czechosłowacji. W marcu 1939 r. III Rzesza zajęła resztę kraju, okupując Czechy (protektorat Czech i Moraw), oraz tworząc formalnie suwerenną, ale w praktyce całkowicie zależną od Niemiec, Republikę Słowacji. Podczas II wojny światowej Czesi i Słowacji wyrażali swój sprzeciw wobec niemieckiej okupacji. W 1942 r. dokonali skutecznego zamachu na Reinharda Heydricha, protektora Czech i Moraw. Dwa lata później na Słowacji wybuchło powstanie, które zostało zdławione po dwóch miesiącach. Z kolei 5 maja 1945 r. wybuchło powstanie w Pradze, w którym niebagatelną rolę odegrali czescy komuniści. Zakończyło się ono wyzwoleniem stolicy.