dominacja komunizmu w świecie

Czescy komuniści przed wojną

Komunistyczna Partia Czechosłowacji powstała w 1921 r. Od samego początku jej główną postacią był Klement Gottwald. Partia była częścią Międzynarodówki Komunistycznej, brała czynny udział w życiu wyborczym kraju, dostając się nawet do parlamentu. Nie wchodziła jednak nigdy w skład rządu.