Obalenie Czerwonych Khmerów

Komitet centralny partii komunistycznej w styczniu 1977 roku wydał nakaz stawienia się w określonych miejscach Wietnamczykom, którzy pozostawali jeszcze na terytorium Kambodży. Miejsca zbiórki, było równocześnie miejscami kaźni. Niebawem nastąpiły ataki na pograniczne prowincje wietnamskie. Propaganda khmerska, usprawiedliwiała je dążeniem do „ wyzwolenia rodaków” tzw Khmer Krom, którzy zamieszkiwali na terytorium opanowanym przez wietnamskich towarzyszy. Jesienią 1977 roku Pol Pot udał się z oficjalną wizytą do Chin oraz Korei Północnej. Ze strony chińskiego „wielkiego brata” uzyskał obietnice pomocy militarnej przeciwko Wietnamowi. Równocześnie był przez nich zachęcany do ograniczenia terroru oraz ukazania „komunizmu z ludzką twarzą”. Chińscy specjaliści od propagandy przygotowali materiały agitacyjne, ukazujące Kambodżę, jako kraj pełen szczęśliwych ludzi, w którym dynamicznie rozwijała się gospodarka. Pomiędzy listopadem 1977 a grudniem 1978 Demokratyczną Kampuczę odwiedziły liczne delegacje komunistów min. z Australii, Belgii, Danii, Francji, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Tajlandii oraz Jugosławii. Na czele delegacji rumuńskiej stał sam Nicolae Ceausescu wraz z małżonką. Wszystkie wizyty przebiegały według tego samego schematu. Trwały około 14 dni, w trakcie których gościom pokazywano wyselekcjonowane, starannie dobrane miejsca. Prawie wszyscy opuszczali wizytowany kraj, pełni przekonania o panującym szczęściu mieszkańców oraz ogólnym dobrobycie.

Tymczasem każdego tygodnia zwiększała się liczba uchodźców, którzy wolą niepewny los tułaczy np. w Wietnamie, Laosie, bądź Tajlandii, od krwawego reżymu Czerwonych Khmerów. Organizują się oddziały lokalnej samoobrony, na czele których stają zwolennicy księcia Sihanouka. Khmer Serei, czyli tzw. „Biali Khmerzy” tworzą struktury ruchu oporu pod nazwą Frontu Wyzwolenia Narodowego. Coraz częściej dochodzi do dezercji zwykłych żołnierzy oraz notabli czerwonokhmerskich, którzy obawiają się, że padną ofiarą kolejnych wewnątrzpartyjnych czystek.

Wietnamczycy ogłaszają informację o powstaniu Zjednoczonego Frontu Ocalenia Narodowego Kambodży ( ZFONK ). Systematycznie prowadzą szkolenia khmerskich przeciwników Pol Pota. Wietnam otrzymuję coraz większe wsparcie logistyczne oraz materiałowe ze strony ZSRS. Trwają intensywne przygotowania do operacji pod kryptonimem „Rozkwitający Lotos” .

Potężna ofensywa wojsk wietnamskich rusza 24 grudnia 1978 roku. Szczególnie eksponowana jest rola w sumie nielicznych oddziałów kambodżańskich, mających nadać walce charakter narodowowyzwoleńczy. Po kilkunastu dniach, bo już 7 stycznia 1979 zajęta zostaje stolica, w której nowe władze ogłaszają powstanie Ludowej Republiki Kampuczy. Ponad 100 tysięcy Czerwonych Khmerów, zakłada obozy w dżungli na terenach nadgranicznych z Tajlandią. Tajskie władze, w obawie przed agresją sił wietnamskich, zawarły z Chinami porozumienie o wsparciu dla grup wiernych Pol Potowi. Krwawa wojna partyzancka będzie trwała aż do 1998 roku.

Komunistyczny reżym Czerwonych Khmerów został obalony przez czerwoną wietnamską dyktaturę. Władze z Hanoi nie kierowały się jednak pobudkami humanitarnymi. Kambodża stała się areną walki dwóch nurtów tego samego zbrodniczego systemu. Interwencja wynikała z czysto politycznych pobudek. Pol Pot był prochiński, władze wietnamskie zdecydowanie prosowieckie. Zbrodnie khmerskich komunistów pochłonęły prawie 2 miliony ofiar, tj około 25% populacji kraju.

Wielu specjalistów twierdzi, że procentowo jest to największe ludobójstwo w dziejach świata.

Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku