dominacja komunizmu w świecie

Podstawowe informacje

Republika Dahomeju (1972)
Powierzchnia: 112 620 km²
Ludność: ok. 3 mln
Republika Beninu (1991)
Powierzchnia: 112 620 km²
Ludność: ok. 4,5 mln
Liczba ofiar: kilkanaście tysięcy represjonowanych