dominacja komunizmu w świecie

Śmierć Hodży

Enver Hodża trzymał kraj żelazną ręką do swojej śmierci 11 kwietnia 1985 r., pozostawiając swym następcom najbardziej totalitarne i jednocześnie zrujnowane gospodarczo państwo całego bloku wschodniego. Jego następcą został Ramiz Alia, uważany za przywódcę liberalnej frakcji Albańskiej Partii Pracy (jak od września 1948 r. nazywała się Komunistyczna Partia Albanii). Pomimo swego reformatorskiego usposobienia pozostał on jednak wierny ideałom komunistycznym, przez co nie był w stanie wydobyć kraju z zapaści gospodarczej. Złagodził jednak działanie aparatu represji wobec Albańczyków, w tym przede wszystkim program państwowego ateizmu, a także nawiązał pewne kontakty z Zachodem – z RFN, Grecją czy Włochami. W dalszym ciągu nie dopuszczał możliwości jakichkolwiek systemowych reform, czego wyrazem była krytyka pierestrojki w Związku Sowieckim przez prasę albańską oraz zapewnienia, że monopartyjny sposób sprawowania władzy nie wyklucza wcale demokracji.