dominacja komunizmu w świecie

Opór społeczny

Rozpętany przez nową władzę terror zmobilizował do oporu społeczeństwo albańskie, choć przyjął on przeważnie formę działających lokalnie, niezależnych od siebie grup partyzanckich. Największe ich skupisko obejmowało północną część kraju, a najpoważniejszą akcją zbrojną był wybuch 9 września 1946 r. tzw. Powstania Postrybskiego. Siły zrzeszające głównie członków dawnych oddziałów partyzanckich Balli Kombëtar oraz przedstawicieli ruchu monarchistycznego Legaliteti, liczące ok. 450 żołnierzy, uderzyły wówczas na magazyny broni w Szkodrze. Cała operacja zakończyła się jednak zupełną porażką. Atak został odparty, zginęło w nim ok. 21 partyzantów, a dalszych 12 pojmano i niemal z miejsca rozstrzelano na rynku w Szkodrze. Represje spadły także na okoliczną ludność wobec czego pozostałe jeszcze oddziały, wycofały się w Góry Albańskie, skąd prowadziły zbrojną walkę przeciwko komunistom do początku lat 50.