dominacja komunizmu w świecie

Zamach stanu Mohammada Dauda

Na skutek długotrwałej suszy w latach 1970-1973 sytuacja gospodarcza Afganistanu uległa znaczącemu pogorszeniu. Pomimo dostaw żywności z USA, ZSRR i Chin, na skutek głodu zmarło 80 tysięcy ludzi. Napiętą sytuację wykorzystali komuniści z umiarkowanego skrzydła partii L-DPA - Parczam. Podczas gdy król Zacher Chan wyjechał do Włoch na leczenie, Mohammad Daud wraz z grupą radykalnych oficerów przejął władzę w państwie.

W skład nowego, republikańskiego rządu weszło 7 komunistycznych ministrów. Sam Daud Chan został jednocześnie prezydentem, szefem rządu, ministrem obrony narodowej oraz ministrem spraw zagranicznych. Zniesiono także demokratyczną konstytucję z 1964 r.

Mohammad Daud Chan w ścisłej współpracy ze Związkiem Sowieckim rozpoczął zakrojony na szeroką skalę proces militaryzacji kraju. Za podszeptem komunistów w kraju rozpętano pierwszą falę represji w stosunku do osób krytycznie nastawionych do nowego rządu. W 1974 r. do więzienia Pol-e Czarki wprowadzono pierwszych więźniów. Kilka lat później bestialskie tortury i masowe mordy przeciwników politycznych okryły ten zakład karny ponurą sławą. 30 stycznia 1977 r. w kraju wprowadzono nową konstytucję, która wprowadziła system jednopartyjny na czele z nowopowstałą Partią Rewolucji Narodowej. W myśl uchwalonych przepisów jakakolwiek działalność opozycyjna była nielegalna, a najwyższą władzę w kraju sprawował prezydent. Wkrótce do więzień zaczęli trafiać dawni sojusznicy Dauda z Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu.

Niedługo po zamachu stanu Mohammad Daud zyskał na tyle silną pozycję w państwie, że podjął próbę stopniowego uniezależniania Afganistanu od Związku Sowieckiego. W 1975 r. zawarto umowy handlowe z Iranem i Indiami. Daud zacieśniał także relacje z państwami zachodnimi. W 1977 r. podpisano również umowę o współpracy wojskowej z Egiptem. Stosunki pomiędzy Afganistanem, a ZSRR stawały się coraz bardziej napięte. W czasie oficjalnej wizyty w Związku Sowieckim, w trakcie rozmowy o dotyczącej niezależności ekonomicznej Afganistanu pomiędzy Daudem a Leonidem Breżniewem, doszło do ostrej wymiany zdań. Był to początek końca władzy Mohammada Dauda.