Podbój

Pożądana wojna światowa

Sowieccy przywódcy z Józefem Stalinem na czele byli przekonani o tymczasowości wynegocjowanego w Wersalu ładu, którym zakończyła się I wojna światowa. Wybuch kolejnej wojny światowej był dla nich jak najbardziej pożądany, bowiem otwierał perspektywę kolejnej szansy na rozprzestrzenienie ideałów rewolucji na efektywnej drodze militarnego podboju. To właśnie temu, a nie światowemu pokojowi, podporządkowana była polityka zagraniczna ZSRS. Widać to doskonale w zaangażowaniu Sowietów w trwające na świecie konflikty – w Chinach nie zawahali się wspierać nacjonalistów Chang Kai-Szeka, w hiszpańskiej wojnie domowej zaangażowali się po stronie lewicowych republikanów. Wykorzystując do tego celu Komintern oraz lokalnych ideowych komunistów, rozbudowali również siatkę agenturalną, za pomocą której mogli oddziaływać na życie publiczne i polityczne wielu krajów. Wszystko to było podporządkowane jednemu celowi – rozniecenia wojny światowej, w której państwa kapitalistyczne zostałyby na siebie naszczute i wyniszczone wieloletnimi zmaganiami wojennymi podobnymi do tych z lat 1914-1918. Nie mogłyby się wówczas oprzeć potężnej Armii Czerwonej, która niczym rozjemca rozstrzygnęłaby rozbudzone konflikty wprowadzając swoisty Pax Sovietica.


Jednocześnie przez cały Związek Sowiecki przetoczyła się fala czystek obejmujących swych zasięgiem aparat partyjny i wojskowy oraz miliony zwykłych obywateli w tym przedstawicieli mniejszości narodowych, które traktowano w kategoriach potencjalnej agentury na wypadek konfliktu. Tzw. Wielki Terror lat 30. charakteryzował się niezwykle wysokim współczynnikiem zasądzanych kar śmierci (blisko 85% wszystkich wyroków) oraz niemal ślepym okrucieństwem. Zdaniem niektórych rosyjskich historyków miał on w swoich założeniach oczyścić kadry oraz społeczeństwo z elementów niepewnych w oczekiwanej wojnie, zastępując je całkowicie posłusznym i wiernym ideologii marksistowskiej pokoleniem nowego człowieka sowieckiego – Homo Sovieticusa.


Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku